Oficjalna częstotliwość Milewa:  124.415

Procedura NAP RWY 36.
Po minięciu północnego ogrodzenia lądowiska, należy skręcić w lewo na kurs 330. Po uzyskaniu 700 ft, skręć na kurs 270. Będąc na północnym trawersie wiatraka, skręć na kurs 180 wznosząc się do wysokości kręgu 1300ft AMSL. Po minięciu wiatraka, skręć na kurs 90. Przed wejściem na prostą, upewnij się, że od południe nikt nie wlatuje z prostej (wypadek AT3). Po wejściu na prostą dostosuj ścieżkę zniżania tak, by silnik pracował najbliżej obrotów jałowych.

Passing North fence of the airfield, turn left HD 330. Passing 700ft AGL turn LEFT HD West. Abeam windmill on the South, turn LEFT and proceed inbound the windmill. Maintain visual contact with the windmill while flying around it. Continue left turn HD EAST. Before turning final, make sure that there is no traffic on long final. Adjust the decent path in order to maintain idle power.