Mając na uwadze skargi mieszkańców wprowadzona została procedura antyhałasowa.

Do startu preferowany jest pas 36!!!  W Milewie przeważa wiatr boczny, więc stosowanie się do tego zalecenia nie powinno być problemem. Lekki tylny wiatr też nie powinien stanowić problemu dla większości statków powietrznych. Sprawdź osiągi w IUL!

Runway 36 is preferential for Take-off (also with some tailwind component). Check your AFM for required performance.

Od 27.06.2020 wprowadza się opłatę 50 PLN za każdy start wykonany wcześniej niż 1 godzinę od poprzedniego lądowania. Odstępstwo od opłat za start i lądowanie stosuje się do statków powietrznych stacjonujących w Milewie Pon – Piątek 10:00-16:00. Niskie przeloty bez zamiaru lądowania są zabronione. Operacje na lądowisku są monitorowane, a przestrzeganie procedur antyhałasowych będzie egzekwowane za pomocą kar finansowych 300 PLN. Kary będą przekazywane do tworzonego funduszu partycypacyjnego wsi Milewo, tak by zrekompensować generowany hałas mieszkańcom. W przypadku odejścia od procedury z przyczyn bezpieczeństwa, należy w 24h od zdarzenia wysłać informację na info@milewo.pl.