KLM – Klub Lotniczy Milewo

Na terenie lądowiska Milewo działa Stowarzyszenie Klub Lotniczy Milewo w skrócie KLM.
Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji następujących celów:

  1. stwarzania warunków do uprawiania sportów lotniczych i szybownictwa oraz wzajemnej pomocy i wspieraniu się w lataniu wyczynowym i zawodniczym oraz turystycznym i rekreacyjnym;
  2. upowszechniania oraz działalności edukacyjnej w zakresie sportów lotniczych, w szczególności wyczynowego i zawodniczego uprawiania sportu szybowcowego;
  3. popularyzacji działalności lotniczej – a w szczególności szybownictwa – na lądowisku w Milewie;
  4. popularyzacji, podtrzymywania i upowszechniania i rozwoju lokalnych i krajowych osiągnięć i tradycji lotniczych;
  5. propagowania wiedzy i umiejętności lotniczych wśród pilotów i uczniów-pilotów;
  6. umożliwianie poznawania i uprawiania sportu szybowcowego przez osoby niepełnosprawne.
  7. integracja środowiska szybowcowego i sympatyków szybownictwa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Posiadamy samolot holujący szybowce i operujemy w większość dni lotnych.
Kontakt odnośnie dni lotnych i umawianie lotów:

Maciek 505458555

lub

Paweł 731741297

Cennik 2023
180 zł / hol na 600m
BLIK na nr telefonu Stowarzyszenia: 517655965
lub
Wpłaty na konto:
Stowarzyszenie KLM
NR rachunku: 41 1020 1592 0000 2102 0358 3341